ZA SVE d.o.o.
H. V. Hrvatinića 100a
OIB: 66548721556
e-mail: info@zasve.hr

 

DIREKTOR
Tomislav Zulumović

 

URED UPRAVE
Mob: 098/199-3119
 E-mail: info@zasve.hr

Patricija Šokčević
 E-mail: patricija@zasve.hr

Dalija Barišić
 E-mail: dalija@zasve.hr

TRGOVINA
Marina Grgljanić
E-mail: marina@zasve.hr

 

 

Instagram:/zasvedoo/
Facebook:/Zasvedoo/